27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

Friday, December 13, 2019 - 00:00 to Monday, December 16, 2019 - 16:30
Αθήνα , Ελλάδα

Εταίροι του έργου παρευρέθηκαν στα πλαίσια του συνεδρίου, όπου πραγματοποίησαν συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς και συμμετείχαν σε συζητήσεις για τα νέα δεδομένα και τις εξελίξεις τόσο σε ερευνητικό όσο και σε κλινικό επίπεδο.