Συνάντηση με Menarini

Monday, November 18, 2019 - 00:00
Αθήνα , Ελλάδα

Η εταιρία ενημέρωσε τους εταίρους του έργου σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα της και τέθηκαν ορισμένοι κοινοί στόχοι προς επίτευξη.