Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Φροντίδα ασθενών με χρόνια αναπνευστική δυσχέρεια. Η σύγχρονη Τεχνολογία στο σπίτι»

Wednesday, March 17, 2021 - 00:00 to Wednesday, April 21, 2021 - 00:00
Webinar Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Το έργο παρουσιάστηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου από τον Δρ. Παντελή Νατσιάβα. Στη συνεδρία συζητήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρονται με βάση τις νέες τεχνολογίες καθώς επίσης και οι προκλήσεις διαχείρισής τους.