Δημοσίευση στην Εφημερίδα Μακεδονία

Tuesday, March 23, 2021 - 00:00
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ πραγματοποίησε δημοσίευση στην διαδικτυακή Εφημερίδα Μακεδονία σχετικά με το έργο, τα επιτεύγματα και τους στόχους. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα[1] της εφημερίδας. Η επικεφαλίδα της δημοσίευσης παρουσιάζεται παρακάτω.